ویروس کرونا باعث بیماری عفونی کووید 19 می شود که دارای علائم تب، خستگی و سرفه های خشک می شود.